Nápověda:Zásady a formátování

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Obsah článků

Citování

Než se nápověda pustí do problematiky, jak zformátovat text, bylo by dobré si na úvod říci nějaké zásady o zpracování textu. Pokud nejste vyloženě autorem nějakého článku, který by se nám sem tematicky hodil, nepřejeme si, abyste tento článek celý nakopírovali do naší databáze. V rámci zachování férovosti bychom také rádi viděli v článcích citace, ze kterých zdrojů jste čerpali. Pokud by například byly zdroje pouze dva, stačí uvést v poznámce pod čarou, že jste těchto zdrojů využili, a nemusíte již dále v článku tyto zdroje citovat. I když zde neděláme vědeckou publikaci, je přece jen hezké, když vyjádříte tímto způsobem dík za práci někoho jiného. Obdobně se stavíme i k využívání našich článků, více si můžete přečíst zde.

Způsob citací

Citaci umístíme pomocí tagů <ref>text|link</ref>, kdy link bude odkaz na místo, odkud pochází informace. Text by pak měl být následující.

 1. pokud je znám autor: příjmení, jméno. název článku. (případně i název periodika, webu atd., které budou kurzívou) rok publikování
 2. pokud není znám autor: název článku. název webu, ročenky atd. rok publikování

Struktura textu

V rámci zachování určitého standardu článků budou mít všechny čtyři kategorie danou strukturu, od které byste se neměli příliš vzdalovat. Samozřejmě je pochopitelné, že různé termíny obsahují různě důležité informace, takže v přiměřené míře (například dvou odstavců) s odlišnostmi počítáme. Následovat bude ukázka kostry, co by jednotlivé články ve svých kategoriích měly mít v sobě obsaženo. Nejmenší důraz je kladen na slovník, kde pro začátek bude stačit, když uvedete výklad.

Díla

Krátký úvod
Anotace
Obsazení (nemusí být jen hlavní hrdinové, ale i různé organizace apod.)
Média (pokud je originální dílo velice populární a vznikly na něj mnohé adaptace, které se více či méně dějem liší)
Ohlasy (tzn. prodejnost, úspěchy v anketách apod.)
Zdroje
(Poznámky pod čarou)

Místa / Akce

Krátký úvod
Historie
(Architektura) (v případě objektů)
Současnost (jak daná atrakce vypadá v současnoti, jestli je otevřená veřejnosti apod.)
Ohlasy
Zdroje
(Poznámky pod čarou)

Slovník

Výklad slova
Historie užívání výrazu
Současnost (výskyt apod.)
Zdroje
(Poznámky pod čarou)

Osobnosti

Krátký úvod
Minulost (v případě právnických osob založení)
Výčet tvorby (nemusí být všechna díla, stačí pár nejznámějších)
Ohlasy
Zdroje
(Poznámky pod čarou)

Forma textu

Způsob mluvy v článku by měl být na encyklopedické úrovni. Neznamená to však nic hrozného a nikdo po vás nebude chtít složitý způsob vyjadřování. Nejdůležitější věcí je, že by články neměly být subjektivního rázu - prostě žádné blog posty o tom, jak se vám co líbí. Článek by se měl hlavně opírat o fakta, jejichž zdroj bude řádně uveden někde na konci textu.

Formátování

Prezentovaný text by měl být uspořádaný a pěkný i na oko, a proto by nebylo špatné, kdybyste dodržovali určité základy formátování, které budou pro všechny kategorie stejné. Není to však vyloženě nutné a větší důraz klademe na obsahovou stránku. Případná oprava formátování je přece jen časově daleko méně náročná než oprava odbytého textu. Pro tuto část nápovědy si vypůjčíme text z oficiálních stránek Mediawiki, který bude doplněn i o naše speciální tagy.

Značky pro formátování textu

Popis Napíše se Zobrazí se
funguje kdekoliv
kurzíva ''kurzíva'' kurzíva
tučný text '''tučně''' tučně
tučně s kurzívou '''''tučná kurzíva''''' tučná kurzíva
link na wiki [[přesný název výrazu]] přesný název výrazu
vyskloňovaný a jinak upravený link na wiki [[přesný název výrazu|upravený výraz]] upravený výraz
link mimo wiki [http://www.example.com titulek odkazu] titulek odkazu
zalomení řádku <br>
oznámení spoileru v článku {{spoiler}}{{endspoiler}}
zobrazení wiki značek <nowiki>bez ''formátu''</nowiki> bez ''formátu''
umístění článku do kategorie [[Kategorie:Ukázka]]
pouze na začátku řádku
Nadpisy

různých velikostí

==úroveň 1==
===úroveň 2===
====úroveň 3====
=====úroveň 4=====

úroveň 1

úroveň 2

úroveň 3

úroveň 4
Vodorovná čára

----


Seznam s odrážkami

* jedna
* dvě
* tři
** tři a jedna
** tři a dvě

 • jedna
 • dvě
 • tři
  • tři a jedna
  • tři a dvě
Číslovaný seznam

# jedna
# dvě<br>přes několik řádek<br>aniž by se rozbilo číslování
# tři
## tři tečka jedna
## tři tečka dvě

 1. jedna
 2. dvě
  přes několik řádek
  aniž by se rozbilo číslování
 3. tři
  1. tři tečka jedna
  2. tři tečka dvě
Smíšení odrážkových
a číslovaných seznamů

# jedna
# dvě
#* dvě tečka jedna
#* dvě tečka dvě

 1. jedna
 2. dvě
  • dvě tečka jedna
  • dvě tečka dvě
Seznam definic

;Definice
:položka 1
:položka 2

Definice
položka 1
položka 2
Předformátovaný text

  předformátovaný text
  se vytvoří mezerou
  na začátku řádku

předformátovaný text
se vytvoří mezerou
na začátku řádku

Speciální značky

Úvodní obrázek pro díla

Při vytváření článku o nějakém dílu prosím použijte na začátku stránky tuto značku a vyplňte relevantní odkazy. K dispozici jsou odkazy na oficiální web (ofic), anidb.net (anidb), akihabara.cz (aki), mangaupdates.com (mu), wikipedia.org (wiki), vndb.net (vndb), vgmdb.net (vgmdb)

Zápis:
<mainpic
pic="jmeno_obrazku.jpg"
text="Titulek pod obrázkem"
mu="Odkaz na mangaupdates (nepovinné)"
ofic="Odkaz na oficiální web (nepovinné)"
aki="Odkaz na akihabaru (nepovinné)"
anidb="Odkaz na anidb (nepovinné)"
wiki="Odkaz na wikipedii (nepovinné)"
vgmdb="Odkaz na vgmdb (nepovinné)"
/>

Funkční ukázka zápisu:
<mainpic
pic="Tasogare_Otome_x_Amnesia_vol1.jpg"
text="Obálka prvního svazku"
anidb="http://anidb.net/a8852"
aki="http://anime.akihabara.cz/anime/8852"
/>

Poloviční blok

Vytvoří blok o šířce poloviny stránky. Může sloužit např. pro přehled obsazení u děl.

Zápis:

<blok>
Text nalevo.
</blok>
<blok>
Text napravo.
</blok>

Ukázka:

Text nalevo.

Text napravo.

Uploadování a vkládání obrázků

Pokud chcete vložit obrázek (nebo jiná média) do vašeho článku, upload proveďte pomocí stránky načíst soubor, kde můžete najít i postup pro vložení média do článku po nahrání nebo použijte značku mainpic zmíněnou výše.