Comiket

Přejít na: navigace, hledání
Fotogragie výstaviště Big Sight, se kterým je Comiket už neodmyslitelně spjat.

Obsah

[editovat] Krátký úvod

Comic Market neboli zkráceně Comiket je největší současnou otaku akcí pořádanou v Japonsku a podle přehledu stránky Fanzine je i největším festivalem pop-kultury vůbec. [1] V nynější podobě se pořádá dvakrát do roka (v srpnu a prosinci) po tři dny v komplexu Tokyo Big Sight, kdy se po veletržišti každý den projde na 150 000 lidí. Jeho historie sahá až do roku 1975, kdy začínal s 700 účastníky. Hlavní náplní je prodej a nákup doujin tvorby, avšak samozřejmě také nechybí cosplay a firemní stánky větších distributorů i animačních studií.

Vstupné na celou akci je zdarma a jediný příjem pro organizátory je tedy z poplatků, které platí autor za vystavení svého díla, a také z prodeje obřího katalogu, v němž je rozepsáno, kde je který autor k nalezení.

[editovat] Historie

Tato sekce bude rozdělena po vzoru dvou prezentací dostupných na oficiálních stránkách akce do čtyř období.[2][3] V závorce u názvu každého období budou i dvě hodnoty obsahující C a číslo. C je zkratkou pro Comiket a číslo označuje jeho pořadí.

[editovat] Raná léta (C1 až C30 - 1975 až 1986)

Graf návštěvnosti Comiketu

Jak bylo v krátkém úvodu zmíněno, ve svých počátcích začínal Comiket se 700 účastníky a 32 doujin skupinami, které na něm prodávaly svoje díla. Na konci tohoto období počet narostl na 35 000 účastníků a 9 000 doujin skupin. Značný nárůst pochopitelně kladl zvýšené nároky na pořadatele, kteří se na konci 70. let dokonce odhodlali k loterijnímu systému výběru míst, jelikož neměli prostory, aby všechny doujin skupiny umístili na akci. Tato skutečnost také vedla k roztržce mezi pořadateli, z nichž někteří chtěli akci omezit na limitovaný počet návštěvníků. Větší skupina však chtěla, aby akce dále rostla, a tak od C19 byl Comiket umístěn do prostor veletržiště na ostrově Harumi, které bylo schopno pojmout rostoucí poptávku. Od C19 také nastala změna v četnosti akcí za rok, kdy se z předchozího formátu tří Comiketů ročně ustálilo na dnešních dvou festivalech. Stále však probíhaly během jednoho dne.

Co se týče převažujícího tématu doujinů, prezentace zmiňuje, že v této době zaznamenala veliký nárůst popularity mezi muži lolicon tvorba, zvláště pak v letech 1980 až 1984. Ženy naopak tíhly k doujinům, které parodovaly dílo Captain Tsubasa. Zde se musí zmínit velký nástup žánru yaoi, jenž fungoval jako magnet táhnoucí více a více fujoshi na Comiket a muži tak byli po většinu historie Comiketu početně méně zastoupeni. U obou pohlaví pak byl velice populární Gundam.

[editovat] Roky dalšího rozvoje (C31 až C49 - 1986 až 1995)

Podobně, jako tomu bylo v předchozím období, i v tomto desetiletí následoval mohutný nárůst návštěvníků i doujin skupin. Počet účastnících se doujin tvůrců stoupl na 22 000 a návštěvnost až na 250 000 lidí. Tento více než šestinásobný nárůst návštěvníků bylo samozřejmě těžké uspokojit, nejen co se do prostor týče. Hlavně na začátku období tak Comiket pendloval mezi několika veletržišti, převážně z důvodu jejich přeplněnosti jinými akcemi. Na začátku tohoto období, přesněji od C32, se Comiket natáhl poprvé na dva dny a od C34 se tak dělo pravidelně.

Na tomto místě by se také měl zmínit případ vraha Miyazakiho, který byl v roce 1989 zatčen za vraždu čtyř nezletilých dívek. Bohužel pro Comiket byl Miyazaki členem jedné z doujin skupin a jeho sexuální deviace byla v médiích svedena na jeho zálibu v anime a manze, což Comiket neproslavilo zrovna dobrým jménem. Akce, která svou velikostí přerostla veletržiště v Harumi a byla po dva roky uskutečněna na veletržišti Murakami Messe v Chibě (v té době největší v Japonsku), se musela chtě nechtě na Harumi vrátit. Murakami Messe totiž již nechtělo mít s Comiketem nic společného, pravděpodobně ve světle výše zmíněných událostí. Od počátku devadesátých let se tak Comiket vrátil na pět let do komplexu na ostrově Harumi. Dále byla zavedena cenzura, kdy veškerá díla prodávaná na Comiketu musela projít inspekcí. Na konci tohoto období byl Comiket poprvé natažen na tři dny.

Téma doujinů ovládaly klasiky typu Evangelion, Sailor Moon a Gundam. Mezi ženami bylo na začátku období velice populární dílo Samurai Troopers a ke konci pak Yuu Yuu Hakusho. Muži naopak tíhli k bishoujo dívkám, takže s velkou slávou se setkal simulátor Tokimeki Memorial.

[editovat] Éra v Tokyo Big Sight (C50 až C71 - 1996 až 2006)

S koncem veletržiště v Harumi a založení Big Sight v Ariake se i Comiket přesunul na toto v současnosti největší veletržiště v Japonsku. Růst již nebyl tak živelný, co se do poměru týče, ale v absolutních číslech byl i tak značný. Na konci tohoto období narostl počet návštěvníků na 510 000 a počet doujin skupin na 35 000. Jak sama prezentace uvádí, otaku kultura se stala v Japonsku populární a Comiket tak úspěšně přečkal krizová období z počátku devadesátých let, byť se i na začátku tohoto období objevily problémy týkajících se bombových výhrůžek. Od C52 se pravidelně natáhla letní akce na tři dny a sekce firemních stánků zaznamenala nevídaný růst. Na konci tohoto desetiletí se také poprvé konal zimní Comiket na Silvestra, což se už ostatně stalo pravidlem.

V polovině devadesátých let narostla u mužů popularita doujinů parodujících různá galge, jako například To Heart, Pia Carrot a další. Dalším důležitým znakem období byla jistá unavenost yaoi žánru a neustále se snižující počet žen na akci, které měly po celou historii Comiketu početní převahu. Na doujinech se také projevil nástup časopisu Shonen Jump a v něm vydávaná díla Naruto, One Piece a další. Od přelomu milénia je také znát silný nárůst oblíbenosti moe titulů.

[editovat] Současné období (C72+ - 2007 až současnost)

Až do dnešního dne Comiket neopustil Big Sight, byť například v roce 2010 byl kolem některých podivných rozhodnutí tokijského starosty Ishihary značný humbuk a místo akce občas vypadalo v ohrožení.[4] Z nedávných kauz je třeba zmínit opětovný návrat výhrůžek, které tentokrát byly namířeny na konkrétní dílo.[5] Škoda tohoto činu byla odhadnuta na více než 10 milionů jenů.[6] Celkově se však dá říci, že poslední dvě zde zmíněná období jsou obdobím stability a jistoty, ačkoliv se musí řešit situace, že i obří komplex Big Sight přestává Comiketu stačit.

Návštěvnost z počátku tohoto období i nadále rostla, ale zvláště v posledních čtyřech letech měla tendenci zažívat výkyvy, kdy lidé reagovali například na velká zemětřesení obavou se podobné monstrózní akce účastnit. Počet návštěvníků na letním Comiketu roku 2012 byl odhadnut na 560 000 a vyrovnal tak rekord dvou letních Comiketů z roku 2009 a 2010.[7] Žádné plány, jak vyřešit tísnící se prostory Big Sight, zatím oficiálně zveřejněny nebyly. Jedním z populárních návrhů, které se dostaly na povrch, bylo například zamýšlení možnosti přistavení vysloužilé letadlové lodi z Ruska vedle výstaviště. Nájem by však byl příliš vysoký, takže tento plán prozatím ztroskotal.

Téma doujinů současného období by čtenářům měly být více známé než z období předchozích. Zopakuji tedy pouze, že neskutečný boom zažilo Touhou, které Comiket skoro doslova v poslední době ovládá. Popularitou na výši jsou i Vocaloidi a u žen Hetalie. Zajímavým milníkem této poslední části je i skutečnost, že od C78 na akci začali mít malou převahu muži.

[editovat] Pohled na dnešní Comiket

Podobně jako předchozí sekce o historii bude i tato vycházet především z prezentací dostupných na oficiálních stránkách Comiketu. Odstavec se pokusí zvláště přiblížit, jak vypadají prostory a na jaké části se dělí. V neposlední řadě se také bude zabývat, co přesně se v posledních letech na Comiketu prodává.

[editovat] Místo akce

Jak již bylo mnohokrát zmíněno, letní i zimní Comiket se v současnosti pořádá na veletržišti Tokyo Big Sight. Přesné data pořádání se ustálila vždy na poslední dny roku a polovinu srpna. Plánovaný C84 vyjde na 10. - 12. srpna. Akce začíná vždy v 10:00 a končí o šest hodin později, tedy v 16:00. To samozřejmě neznamená, že by se návštěvníci začali scházet pokojně v deset hodin dopoledne. Obří masy lidí koordinované policií se začnou na akci sjíždět již prvními vlaky, které vyjíždí o půl páté ráno a na akci dorazí někdy před šestou hodinou ranní. Veřejná doprava je navíc vyžadována od pořadatelů Comiketu, aby se předešlo velkým zácpám na silnicích. Samotný festival je rozdělen v podstatě na tři hlavní části - sekci doujin skupin, firemních stánků a cosplay. Pro přehled je zde umístěna mapka veletržiště, která je přejata z oficiálních stránek,[8] na níž článek určí jednotlivé části.

Tokyo big sight.jpg

[editovat] Sekce doujin skupin

Pohled do doujin sekce

Zabírá největší prostor a je o ni pravděpodobně i největší zájem. V mapce výše se jedná o všechny východní haly (East Hall 1, 2, 3, 4, 5 a 6) a západní haly (West Hall 1 a 2). Byť je tento prostor značně velký, z důvodu počtu doujin skupin mají jejich „stánky“ vymezené prostory. Jak prezentace uvádí, doujin skupin se zájmem účastnit se na Comiketu pět let zpět bylo na 46 500, z toho nějakých 80 % se na akci nakonec dostane. K dispozici pak mají stoleček, který má rozměry 90 x 45 cm, dvě židličky a pochopitelně i nějaký úložný prostor na přichystané doujiny. Jedno takovéto místo přijde skupinu na 7 600 jenů.

Tato skutečnost se netýká výrazně populárních doujin skupin, jako je například T2 ART WORKS autora Tonyho Taky. Aby se haly nezacpaly jejich zákazníky, jsou stánky populárních skupin umístěny po stěnách a řady se řadí mimo budovu na volném prostranství. Občas se stane, že organizátoři nezachytí vzrůst popularity určitého autora a jeho stánek umístí spíše do haly. Většinou se však reaguje dost promptně a řada se také začne stavět venku.

Pravděpodobně z důvodu, aby se zabránilo zacpání hal, jsou témata doujinů v průběhu akce sjednocena. To znamená, že první den jsou východní i západní haly většinou zaplněny yaoi. Druhý den je pak směsí yaoi, non-h doujinů a touhou. Třetí den je pak zaměřen hlavně na mužské návštěvníky.

[editovat] Sekce firemních stánků

Pohled na firemní stánky

Je situována do daleko menších prostor než výše zmíněná sekce. Prostory zbylých západních hal (West Hall 3 a 4), kde jsou firemní stánky umístěny, však zvláště první den praskají ve švech. Je tomu tak hlavně z důvodu limitovaných edic produktů, které jednotlivé firmy prodávají a které často po skončení Comiketu svou cenu zhodnotí klidně až desetkrát. Nejen plochou ale i početně je zde stánků mnohem méně než doujin skupin. Firem se hlásí pod 200, ovšem stánky to jsou skutečně velké a již markantně připomínají klasické veletržní akce. Kromě nákupu si zde můžete s trochou štěstí potřást rukou s nějakou celebritou a dostat její autogram, případně venku před halou se pořádají akce, na kterých se rozdávají různé předměty zadarmo.

Co se samotných prodejních artiklů týče, zvláště u velkých prodejců se hojně prodávají tašky naplněné nejrůznějším otaku zbožím. Za touto skutečností stojí pravděpodobně úvaha, že by otaku stejně skupovali vše, co stánek nabízí, i kdyby bylo umožněno nakupovat věci zvlášť. Pro představu například stánek společnosti Aniplex nabízel na letním Comiketu v roce 2012 mimo jiné set tématicky zaměřený na Madoku Magiku, jež obsahoval lístky na oba podzimní filmy, drama CD, sběratelskou kartičku a samotnou tašku za 5 000 jenů.[9]

[editovat] Cosplay sekce

Pohled na cosplay sekci

V neposlední řadě tu máme cosplay sekci, která se první dva dny rozprostírá na prostorech za západní halou (na mapě Outdoor Exhibition Area) a ve třetí den je přemístěna vedle západní haly 2 a 3 (Rooftop Exhibition Area), kde se předtím pořádaly soutěže a řadili lidé do řad. Podobně jako cosplay u nás i na Comiketu chodí někteří lidé oblečeni za své oblíbené postavy i po samotném veletržišti. Tyto vyhrazené místa pak mají za účel umožnit návštěvníkům vyfotit si některé pěkné cosplaye. Zajímavostí je, že je zakázáno chodit na akci již oblečen v cosplayi. Na převlečení jsou vyčleněny prostory v západní části vstupní haly. Je také pravidlem, že by se fotografie neměly vystavovat na internetu bez vědomí vyfocených osob, avšak mnoho webů jako například Sankaku Complex toto pravidlo už dlouho nedodržuje.

Zavadeny byly také v poslední době různá opatření, jež by měly chránit cosplayerky a cosplayery před nevhodným chováním návštěvníků fotografů. Je tedy pravidlem, že by se před focením měl fotograf člověka v cosplayi dotázat, jestli si ho může vyfotit. V nedávné době se také projevila výše zmiňovaná Ishiharova opatření v „zákazu nošení cosplayů, u kterých je možné vidět spodní prádlo či přímo pohlaví anebo zdůrazňuje danou oblast.“[10]

[editovat] Statistický přehled

V následující části článku bude na několika grafech ukázáno, co přesně se na Comiketu prodává a jaká je současná i minulá genderová vyváženost mezi návštěvníky a doujin skupinami. Data jsou opět získána z dříve zmiňovaných prezentací. Bohužel zatím nikdo neuskutečnil výzkum týkající se počtu zahraničních otaku na Comiketu. V prezentaci se však pořadatelé vyjádřili, že díky vlivu internetu (pixiv a další) počet zahraničních návštěvníku na Comiketu stoupá. To ostatně potvrzuje fakt, že katalog je od roku 2005 vydáván s úvodním textem v japonštině, angličtině, korejštině a čínštině.

Rozdělení doujin skupin podle žánrů:

pChart

Dále rozepsaná položka ostatní z grafu výše:

pChart

Koláč deseti nejčastěji parodovaných děl na C80:[11]

pChart

Koláč deseti nejčastěji parodovaných děl na C85:[12]

pChart

Průměrné genderové rozložení návštěvnosti do roku 2005: (V současnosti začínají převažovat muži)

pChart

Průměrné genderové rozložení členů doujin skupin do roku 2005 a na zimním Comiketu roku 2009:

pChart

pChart

[editovat] Ohlasy z Česka či Slovenska

Redakce Konaty pravidelně vysílá do Japonska v období Comiketu pár svých lidí, kteří se snaží zprostředkovat zážitky, jež jim atmosféra tohoto festivalu dala. Za období, co Konata existuje, se již nashromáždilo značné množství reportů. Jejich zdejší výčet je seřazen chronologicky od nejstarších po nejnovější.

[editovat] Zdroje

 1. Peška, Martin. Největší cony na světě: První je v Japonsku, druhý a třetí v Evropě. Fanzin. 2012
 2. Ichikawa, Kouichi. The Comic Market Today and Overseas Participants. 2009
 3. Comic Market Preparation Committee. What is the Comic Market?. 2008
 4. Bojkot TAF a nová úprava vyhlášky o zdravém vývoji mládeže. Konata. 2010
 5. Dozvuky comiketových výhrůžek. Konata. 2013
 6. Comiket Loses 10 Million+ Yen Over Kuroko's Basketball Threats. Anime News Network. 2012
 7. Comiket 82 Ties 'Turnstile' Attendance Record at 560,000. Anime News Network. 2012
 8. Figure of Facility. 2012
 9. Dneškem začal letní Comiket. Konata. 2012
 10. Zítra začíná letní Comiket. Konata. 2011
 11. Zítra začíná letní Comiket. Konata. 2011
 12. Top Doujinshi Events Most Popular By The Numbers. Crunchyroll. 2013